ADAN ZYE BİLGİSAYAR KURSU

Genel Dersler

Windows XP Kurulumu

Masa Üstü Simgeleri

Masaüstünü Hızlı Görmek

Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu

Hızlı Başlat Çubuğu

Yeni Araç Çubuğu Oluşturmak

Başlat Menüsünü Özelleştirmek

Bilgisayarın Kapatılması

Pencere Kavramı

Pencereleri Masaüstüne Yerleştirmek

Menüleri ve Araç Çubuklarını Kullanmak

Çoklu Pencere

Program Çalıştırmak

En Sık Kullanılanlar Menüsü

Windows Gezgini

Dosya Kavramı

Klasör Kavramı

Dosya Yada Klasörleri Kopyalamak

Diskete Dosya veya Klasör Kopyalamak

Disketten Sabit Diske Dosya veya Klasör Kopyalamak

Dosya ve Klasörleri Taşımak

Dosya veya Klasörleri Silmek

Silinen Dosya Yada Klasörleri Geri Almak

Programları Silmek

Dosya ve Klasörlerin Sıkıştırılması

Windows Öğelerini Eklemek Yada Kaldırmak

Disketlerin Formatlanması

Dosya Arama

CD ye Dosya veya Klasör Kopyalamak

Denetim Masası

Tarih Saat ve Bölgesel Dil Ayarları

Klavye Ayarları

Fare Ayarları

Ekranı Kaydırma Ölçüsünü Ayarlamak

Sesler ve Çoklu Ortam Ayarları

Yazı Tipi Ayarları

Görüntü Ayarları

Duvar Kağıtları

Ekran Koruyucuları

Windows Temalarını Değiştirmek

Ekran Çözünürlüğünü Ayarlamak

Klasör Seçeneklerini Ayarlamak

Bilgisayarınız Hakkında Bilgi Almak

Yazıcı Yüklemek

Windows Başlangıç Disketi Oluşturmak

Veri Yedeklemek

Dosyalar Hakkında Ayrıntılar Almak

Gizli Dosyaları Görmek

Dosyaları Gizlemek

Dosya Uzantılarını Değiştirmek

Hesap makinesı

Not Defteri

Paint

Word Pad

Disk Birleştirici

Disk Temizleyici

Sistemi Geri Yüklemek

Ses Kaydedici

Karakter İşlem

MS DOS Komutları

MS Dos Komutları-2

MS Dos Komutları-3

Microsoft WORD 2003

1-DOSYA İŞLEMLERİ

1- Word Nedir? Word programı nasıl çalıştırılır?2- Durum çubuğu ve Görüntülenen öğeler3- Belge Üzerinde Hızlı Hareket Etme4- Fare ile Metin Seçme5- Yapılan işlemi Geri Alma6- Dosya İşlemleri_1

-Yeni Dosya Açma

-Şablonlardan Yeni Dosya Açma

-Varolan Bir Belgenin Kopyasından Yeni Dosya Açma

Dosya İşlemleri_2

-Dosyayı Kaydetme

-Değişiklikleri Kaydetme

-Açık Tüm Dosyaları Kaydetme

-Dosyaları Farklı Kaydetme

-Dosyayı Başka Biçimde Kaydetme

-Diskete Dosya Kaydetme

Dosya İşlemleri_3

-Dosyayı Parolalı(Şifreli)Kaydetme

-Çalışırken Dosyaları Otomatik Kaydetme

Dosya İşlemleri_4

-Dosya Açma (Kayıtlı Dosyaları Ekrana Getirme)

-Açık Dosyalar Arasında Geçiş Yapma

-Disketten Dosya Açma

Dosya İşlemleri_5

-Açık Dosyaları Aynı Ekrana Yerleştirme

-Çalışma Ekranını Bölme

Dosya İşlemleri_6

-Dosyaları açmadan Özellikleri ve içeriğini Görme

Dosya işlemleri_7

-Dosya Arama

Dosya İşlemleri_8

Dosyaları Kapatma

2-METİN BİÇİMLENDİRME1-Stil Kullanarak Metni Biçimlendirme2-Yazı Tipini Değiştirme3-Metnin Rengini değiştirme4-Metne Canlandırma Efektleri Uygulama5-Metnin Satır Aralığını Belirleme6-Biçim Kopyalama7-Büyük Küçük Harf Değiştirme8-Metni Hizalama9-Metni Girintileme10-Sekme (TAB) Duraklarını Ayarlama11-Satır ve Sayfa Sonu Ayarları

3-ÖZEL SİMGELER ve LİSTELER1-Özel Simgeler Ekleme2-Sayfayı Sütunlara Bölme3-Madde İşaretleri ve Numaralandırma

4-KENARLIKLAR ve GÖLGELENDİRME1-Kenarlık Çizgisi � Sayfa Kenarlığı � Gölgelendirme Ekleme Kaldırma2-Gölgelendirme Ekleme

5-BULMA � DEĞİŞTİRME � ve KOPYALAMA � TAŞIMA1-Kelime Bulma2-Detaylı Arama3-Değerlerin kopyalanması4-Değerlerin Taşınması5-Özel Yapıştır Seçenekleri6-Panoyu Kullanma

6-TABLOLAR1-Tablo- Çizelge Oluşturma2-Tabloyu Biçimlendirme7-SAYFA YAPISI ve BASKI ÖNİZLEME1-Sayfa Yapısı2-Dosyaların Yazdırılması3-Word Belgelerini Görüntüleme Yöntemleri4-Dosyaları Alt Belgelere Bölme5-Açıklama Ekleme-Değiştirme-Kaldırma8-OTOMATİK DÜZELTME1-Otomatik Düzelt oluşturma2-Otomatik Metin Oluşturma3-Otomatik Metin Araçları4-Yazım Denetimi Yapma ve Yazım Klavuzu9-NESNE EKLEME1-Resim ve Çizim Nesnesi Ekleme2-Düzenleme3-Kopyalama4-Kenarlık Ekleme5-Kesme Ekleme6-Tarih ve Saat Ekleme7-Dipnot Ekleme-Silme8-Dizin ve İçindekiler Tablosu Oluşturma

10-ÇİZİM YAPMA ve ÇİZİM ARAÇLARININ KULLANIMI1-Çizim Tuvali2-Çizim Araç Çubukları3-Çizim Nesneleri Yerleştirme4-Hizalama-Düzenleme5-Çizim Klavuz Çizgilerini Görüntüleme6-Efektler Ekleme7-Çizim Nesnesini Düzenlemede Kullanılan Simgeler11-ÇİZİM NESNELERİ EKLEME1-Word Art Araç Çubuğu2-Kuruluş Şeması Nesnesi Ekleme3-Kuruluş Şeması Araçları4-Diyagram Ekleme

12-ADRES MEKTUP BİRLEŞTİRME1-Giriş2-Adres Mektup Birleştirme İşlemi3-Adres Mektup Birleştirme Araç Çubuğunu Görüntülemek- Kaldırmak

1-EXCELE GİRİŞ1-Excel Nedir Nasıl Çalıştırılır2-Veri Bilgi Girme3-Formül Düzenleme4-Formül Oluşturma5-Dizi Formül Oluşturma6-Satır Ekleme7-Sütun Ekleme8-Satır ve Sütunlarla Çalışma9-Satır ve Sütunlarla Çalışma (2)10-Sütun ve Satırları Gösterme-Gizleme11-Satır ve Sütun Hücre Silme12-Değerleri Taşıma Yöntemi İle Ekleme13-Hücredeki İçeriği Biçimi ya da Açıklamayı Temizleme2-ÇALIŞMA SAYFALARI1-Çalışma SayfalarıÇalışma Kitabında Sayfaları Seçme2-Çalışma Kitabında Sayfalar Arasında Geçiş Yapma3-Çalışma Sayfalarına İsim Verme, Sayfa İsimlerini Değiştirme4-Çalışma Sayfalarına Renk Verme5-Çalışma Sayfası Ekleme6-Çalışma Sayfa Sayısını Ayarlama7-Çalışma Sayfalarını Silme8-Çalışma Sayfalarını Gösterme-Gizleme9-Çalışma Sayfalarının Arka Planına Resim Ekleme10-Çalışma Sayfalarını Taşıma11-Çalışma Sayfalarını Kopyalama12-Çalışma Sayfalarını Koruma-Korumayı Kaldırma3-DEĞERLERLE ÇALIŞMA1-Değer Kopyalama2-Değerlerin Taşınması3-Özel Yapıştır Seçenekleri4-HÜCRELERİN BİÇİMLENDİRİLMESİ1-Yazı Tipini Boyutunu Biçimini Değiştirme2-Biçimlendirme Araçlarıyla Çalışma3-Değerleri Hizalama4-Dolgu Desen Rengi Belirleme5-Kenarlık Ekleme Kaldırma6-Koşullu Biçimlendirme Yapma7-Sayısal Değerlerle Çalışma8-Tabloları Otomatik Biçimlendirme5-HÜCRE AÇIKLAMALARI ve ADLARI1-Hücreye Açıklama Ekleme-Hücredeki Açıklamaları Düzenleme-Açıklamaları Silme-Açıklamaları Kopyalama-Açıklama Pencerelerini Görüntüleme-Gizleme2-Hücre Etiketlerini Formüllerde Kullanma6-VERİ ve LİSTELERLE ÇALIŞMA1-Hücrelere Veri-Bilgi Girişini Denetleme2-Veri-Bilgi Doğrulama Seçenekleri3-Doğrulama için Hata Uyarısı Belirleme4-Doğrulama için Girdi İletisi Belirleme5-Hücrelere Açılır Liste Ekleme-Hücredeki Listeden Veri Alma-Hücredeki Veriyi Doldurma
6-Hücredeki Veri ve Formülleri Koruma7-Arama Yapma-Değiştirme Yapma